CFlow.lt privatumo taisyklės

Sveiki atvykę į interneto svetainę, kuri priklauso ir kurią tvarko UAB „CFlow“ (toliau – CFLOW).

1. Įžanga ir sąvokos

1.1. Šiame dokumente aptariami CFLOW taikomos privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) klausimai visų Klientų, besinaudojančių interneto svetaine www.cflow.lt ir joje teikiamomis Paslaugomis, atžvilgiu.

1.2. Privatumo politikoje naudojamos didžiąja raide sąvokos atitinka CFLOW.LT naudojimosi taisyklėse (toliau – Taisyklės) www.cflow.lt/privatumo-taisyklės apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje.

1.3. Naudodamasis Paslaugomis Jūs sutinkate su šia Privatumo politika, o tai pat kitais Svetainėje prieinamais dokumentais, kuriuose nustatyti Jūsų informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs neturi teisės naudotis Paslaugomis.

2. CFLOW renkama informacija

2.1. Naudojantis Svetaine, iš Jūsų gali būti paprašyti užsiregistruoti Svetainėje.

2.2. CFLOW turi teisę savo nuožiūra naudotis visais Jūsų pateiktais Registracijos duomenimis

2.3. Informacija, kurią CFLOW renka Jums naudojantis Svetaine ir (ar paslaugomis), yra skirstoma į anoniminę ir asmeninę.

2.3.1. Anoniminė informacija. CFLOW renka anoniminę informaciją susijusią su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam lankytojui. Pavyzdžiui, siekdama tobulinti Paslaugas, CFLOW renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Jums apsilankius Svetainėje. CFLOW renka lankytojų IP adresus, susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į Svetainę) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., „FireFox" naršyklė „Windows" operacinėje sistemoje). CFLOW renka šią lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir kitais tikslais. CFLOW šią informaciją renka iš visų Svetainės lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.

2.3.2. Asmeninė informacija. Tai informacija, susijusi su duomenimis, kurie tiksliai nusako, kas yra Klientas, tokie kaip Registracijos duomenys. Tokia informacija gali būti renkama kaip priedas prie anoniminės informacijos. CFLOW asmeninę informaciją renka toliau išvardintais būdais iš skirtingų Svetainės dalių:

2.3.2.1. Registracija: kai Jūs registruojatės Svetainėje, Jūs pateikiate Registracijos duomenis;

2.3.2.2. Korespondencija ir bendravimas: jei Jūs susisiekiate su CFLOW, CFLOW gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

3. Slapukai ir jų naudojimas

3.1. Slapukas (angl. „cookie“) – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Svetainės į Jūsų kompiuterį tam, kad Svetainės administratorius galėtų atskirti Jūsų kompiuterį nuo kitų. Unikalus numeris identifikuoja Jūs kiekvieną kartą Jums apsilankius Svetainėje. Slapukas neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės Jūsų informacijos (tokios kaip Registracijos duomenys ar slaptažodis). Slapukų naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių.

3.2. Norėdamas pasiūlyti Jums kuo geresnę paslaugų kokybę, CFLOW naudoja slapukus tam, kad:

3.2.1. galėtų teikti paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją slapuko dokumentuose arba siejant slapuką su registracija, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Jūsų apibūdinimu CFLOW kompiuterinėje sistemoje, CFLOW gali pateikti Paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik CFLOW;

3.2.2. apsaugotų Jus nuo neteisėto jo duomenų panaudojimo. Svetainėje slapukas leidžia nustatyti tik vieną tuo metu Paslaugas benaudojantį lankytoją su tam tikru identifikuojančiu vardu;

3.2.3. galėtų vesti statistiką, tokią kaip lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Jūsų asmenine informacija.

3.3. Jūs suprantate ir sutinkate su tuo, jog CFLOW renka anoniminę informaciją apie Jus naudodamas slapukus, o taip pat sutinka su tuo, kad CFLOW įrašytų Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Jūs taip pat suprantate, kad bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) CFLOW įrašo, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukų. Savo duotą sutikimą Jūs bet kada galite atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

4. Lankytojo informacijos naudojimas

4.1. CFLOW turi teisę savo nuožiūra ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Jus. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams CFLOW gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Klientą:

4.1.1. tam, kad galėtų tobulinti Paslaugas ir (ar) Svetainę;

4.1.2. CFLOW kaupia Jūsų anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims CFLOW atskleidžia informaciją apie Klientų kiekį, Klientų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą Svetainėje, skaičių ir pan. CFLOW taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų Klientų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. CFLOW taip pat gali atskleisti anoniminius apklausų rezultatus. Šiame procese paprastai neatskleidžiama jokia Lankytojo asmeninė informacija;

4.1.3. CFLOW taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir registraciją atlikusių Klientų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės dalimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų CFLOW nežinotų, kurios Svetainės skiltys ar Paslaugos yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei tobulinti siūlomų Paslaugų;

4.1.4. CFLOW kaupia bendrą paieškos žodžių sąrašą iš įvairių paieškos programų. Ši informacija kaupiama anonimiškai ir yra naudojama Paslaugų vystymo, stebėjimo ir gerinimo tikslais, tikslinės reklamos tobulinimui ir kitais tikslais;

4.1.5. CFLOW gali naudoti Kliento asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Klientu susisiekti, taip pat pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas, Kliento sąskaitas ar Taisyklių pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją;

4.1.6. CFLOW gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (sms) į mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Paslaugas, kurios, CFLOW nuomone, sudomintų Klientą. CFLOW gali derinti turimą informaciją su trečiųjų asmenų turima informacija apie Klientą tam, kad galėtų pateikti Klientui įdomius pasiūlymus, o taip pat naujas Paslaugas;

4.1.7. CFLOW įsipareigoja neperduoti treitiesiems asmenims turimos vartotojų informacijos, išskyrus atvejus, kai tai padaryti privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

5. Lankytojo informacijos keitimas

5.1. Jūs galite, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalote papildyti ir (ar) pakeisti savo Registracijos duomenis, jiems pasikeitus. Registracijos duomenys gali būti keičiami Svetainėje nurodyta tvarka ir būdais.

6. Informacijos apsaugos priemonės

6.1. CFLOW naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Klientų duomenis. Prie Jūsų duomenų gali prieiti tik tam įgalioti CFLOW darbuotojai.

6.2. CFLOW primena, jog Jūs pats esate atsakingas už visų Registracijos duomenų slaptumą. CFLOW prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Registracijos duomenis. Jūs turėtumėte atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, jog niekas neprieis prie Jūsų asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Jūs naudojatės viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).

6.3. CFLOW stengsis apsaugoti Jūsų duomenis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Jūsų informacija yra siunčiama interneto ryšiu, CFLOW negali garantuoti ir negarantuoja jokios Jūsų perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

7. Programinė įranga ir jos įdiegimas

7.1. CFLOW gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Svetainėje prieinamoms Paslaugoms. Jūs suprantate ir sutinkate su tuo, kad CFLOW gali apriboti Jūsų galimybes naudotis tam tikromis Paslaugomis tais atvejais, kai Jūs neįdiegiate tam tikros programinės įrangos. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek CFLOW, tiek ir trečiųjų asmenų. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad savarankiškai kontaktuotų su CFLOW ar trečiųjų asmenų aparatine ir programine įranga tam, kad įdiegta programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad Jūs turėtumėte galimybę sužinoti apie tokios programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas Jums bus pateikiamas įdiegiant programinę įrangą.

8. Asmenį identifikuojančios informacijos saugojimo vieta

8.1. Jūs supranta ir sutinka su tuo, jog Jūsų duomenys, o taip pat bet kokia kitokia informacija, gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Svetaine Jūs sutinkate su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Lietuvos Respublikos ribų.

9. Susisiekite su mumis

9.1. Klausimai, susiję su Privatumo politika, turėtų būti siunčiami Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

10. Atnaujinimai

10.1.CFLOW turi teisę bet kada pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Jūs po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojatės Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais pakeitimais. Jums nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, Jūs prarandate teisę naudotis Paslaugomis.


Jau turite individualios veiklos pažymą?
Užsisakykite „CFlow“ dabar ir 50 dienų buhalterinės apskaitos sistema
naudokitės nemokamai.
Išmėginkite dabar!
App